Bugün, 29 Mayıs 2020 CumaMehmet ERGÜNEŞ


GÜLÜŞÜNÜZDEKİ ALTIN ORAN

Daha güzel bir gülüşe sahip olmak için yapılan gülüş tasarımında doğallığın yanı sıra estetik de son derece önemlidir.


Daha güzel bir gülüşe sahip olmak için yapılan gülüş tasarımında doğallığın yanı sıra estetik de son derece önemlidir. Estetiğin doğallıkla uyum içinde olabilmesi için ise yaptığımız bazı hesaplamalar vardır ki bunların ilki altın orandır. Altın oran olarak adlandırılan sayı 1.618?

Şeklinde devam etmektedir ve aslında estetikte mimaride doğada göze güzel görünen birçok şeyde bu oran vardır. Bu sayı kusursuz geometrinin sayısıdır.

Gülüş tasarımı yapılırken tam bir simetri sağlamak amacıyla bu sayı kullanılır. Üst ilk kesici dişlerin yüksekliklerinin yüzün yüksekliğine oranı 1/16 olmalıdır. Ayrıca üst kesici dişlerin yüksekliklerinin genişliklerine oranı da altın oran hesaplanırken dikkat etmemiz gereken hesaplamalardan biridir.

Bu bağlamda sadece oranlarla beraber yapılan hesaplamalar değil, bazı geometrik eksenler de uyum içinde olmalıdır. Bu uyum güzelin daha da güzel görünmesini sağlayacaktır. Yatay hizalama da göz bebeklerinden geçen hat dişlerin ortasından geçen hatta paralel olmalıdır.

Simetri kavramı da estetik ve göze güzel görünmede dikkat ettiğimiz parametrelerden biridir. Simetri kendi içinde gruplara ayrılmaktadır. Yansıma simetrisi döndürme simetrisi, öteleme simetrisi gibi alt başlıkları vardır. Döndürme ve öteleme simetrileri diş hekimliğinde kullanılan çeşitler değildir. Ancak yansıma simetrisi sıkça kullanılmaktadır. Buna ayna görüntüsü de diyebiliriz. Göze güzel görünmesi için dişlerin simetrik olması gerekir. Sırası ve şekli bozuk dişler hiçbirimiz tarafından beğenilmez. Estetik de değildir.

Gülüş hattı tasarım yapılırken dikkat ettiğimiz bir diğer referanstır. Üst kesici dişlerin kesici kenarından çizilen çizgi alt dudağa ne kadar paralel ise o kadar estetiktir. Gülüş genişliği ve güldüğümüzde dişlerle yanak arasında oluşan boşluk da sizler yeni dişlere kavuşmadan önce notlarımıza eklediğimiz değerlerdir. 

Diş oranı da gülüş tasarımı yaparken dikkat etmemiz gereken bir değerdir. Dişin güldüğümüzde görünen boyunun dişin eninden büyük olması gerekir. Gülmek demişken güldüğümüzde fazla görünen dişetleri de estetik bir gülüş yakalanmasında sorun çıkarabilir. Bu durumda ise pembe estetik dediğimiz diş eti estetiği kurtarıcımız olmaktadır. Dişleriniz ne kadar güzel olursa olsun gereğinden fazla görünen dişetleri, gülüşünüzün göze güzel gelmesini engelleyecektir.

Şimdi de kısaca gülüş ifadelerinden bahsedelim.

Çekici gülümseme; ön dişlerin yan dişlere göre uzun olduğu dizayndır. Bu gülümsemeyi genç görünüm kazandırmak istediğimiz hastalarda ya da yaşı genç olan bireylerde seçenek olarak sunabiliriz. Sexy gülümseme olarak da isimlendirilebilir.

Entelektüel gülüş; dişler yatay bir eksene aynı hizada sıralanan gülüş şeklidir. Kişiye hafif olgun ve bilgili bir görünüm kazandırır.

Orta dişlerin yan dişlerden çok hafif daha uzun olarak tasarlandığı kişiye içtenlik ve sıcaklık katan dizayn ise neredeyse en çok tercih ettiğimiz tasarımdır.

Gülüş tasarlanırken altın oranın yanı sıra kişinin cinsiyetine, yaşına, beklentilerine ve sahip olmak istediği yeni görünüme göre tasarım yapmak tedavi sonundaki mutluluğu artıracaktır.

Sağlıklı gülüşler?

Sorularınız için; www.disizmir.net

                            disizmir@gmail.com