Yeniden Yapılandırma İmkanı
Menemen SGM Müdürü Mustafa Hastoprakçılar, kamuya olan borçlara yeniden yapılandırılma imkanı getiren 7020 sayılı Torba Kanunun detayları konusunda açıklamada bulundu.
Tarih: 16.6.2017 08:06:48/ 9288okunma / 0yorum

Konu hakkında gazetemize açıklamada bulunan Menemen Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mustafa Hastoprakçılar,  “Bilindiği üzere 18/05/2017 tarih ve 7020 sayılı kanun bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanun 27/05/2017 tarih, 30078 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile kurumumuz tarafından 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen 2017/Mart ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait olup kanunun yayım tarihi veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili kurumumuza verilen alacaklar yeniden yapılandırılmaktadır. 2016 yılında çıkarılmış olan 6736 sayılı Torba Kanun´la özel sektörün 2016/Haziran ve öncesine ait kamuya olan borç yükünün azaltılarak, borçların taksitle ödenmesi imkanı getirilmiş olmakla birlikte, hem bu yapılandırmaya başvurmamış, hem de 2016/Temmuz ve sonrasında yeni borç birikimi oluşmuş işverenlere 7020 Sayılı Torba Kanun´la kamuya olan borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. Bu kapsamda kurumumuza borcu bulunanlara 7020 sayılı kanunla getirilen hak ve yükümlülüklerini madde madde açıklayalım.

-Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

            * Sigorta primi,

            * İşsizlik sigortası primi,

             * Sosyal güvenlik destek primi,

            * İsteğe bağlı sigorta primi, (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)

            * Topluluk sigortası primi,

            * Emeklilik keseneği, kurum karşılığı ve ek karşılık primi,  

             * Yaşlılık, emeklilik, malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510/41/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,

             * Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

            * 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6´ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

            * 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

              * 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31.08.2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,

            * 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme,  araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer´ileri

            * İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu  alacaklarından kanunun yayım tarihine kadar davası  sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar. (Rücu Alacakları)

-Yapılandırma Size Ne Kazandırıyor? Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için

Ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

-Peşin Ödeme Ne Sağlıyor?

 Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE´nin %50´si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE´nin kalan % 50´si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacaklar terkin edilecektir.

-Yapılandırma başka ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır. Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, teşviklerden yararlanabileceklerdir.

-Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Borç tutarı için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir.  6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödene bilecektir. 6 eşit taksit için  %4,5 9 eşit taksit için  %8,3 12 eşit taksit için  %10,5  18 eşit taksit için  %15 oranında vade farkı uygulanacaktır. İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24), otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksite kadar ödeme imkânı getirilmiştir. 24 eşit taksit için  %19,4  30 eşit taksit için  %23,8   36 eşit taksit için  % 31,8  oranında vade farkı uygulanacaktır. Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe paylarından %40 oranı dikkate alınmaksızın (en fazla %50´ye kadar) aylık kesilecektir. 144 eşit taksit için   %70,3 oranında vade farkı uygulanacaktır.

-Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.

  • Taksit tutarının % 10´u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.
  • Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi Halinde Daha Sonra Ödenebilecek midir? En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.
  • idari Para Cezalarında % 50 İNDİRİM İPC asıllarının %50´si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50´si ile İPC´ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer´i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE  tutarından da ayrıca %50 oranında indirim yapılacaktır.

-Yapılandırma Borcunuzu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

 İşverenlerimiz; E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir 4/b sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını  görüntüleyebilir 4/c işverenlerimiz ise; Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi  girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir, “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

-2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Kanun İle Yapılandırma Talebinde Bulunup Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan (7020 SK) Faydalanabilir mi?

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacaktır.

-GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalanabilir?

Genel Sağlık Sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re´sen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL´ den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 Sayılı Kanun kapsamında değildir.”şeklinde bilgi verdi.

Haber: S.Derya BOSUT

 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: Yeniden Yapılandırma İmkanı
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
Menemen´in İlk Gazileri
Menemen´in İlk Gazileri
Milli Mücadelede, Anadolu´nun yurt savunmasında ve düşman işgalinin kırılmasında, Kurtuluş Savaşı sırasında her türlü fedakarlığı göze alarak birlik ve beraberlik içerisinde canları pahasına mücadele eden, 1915 Çanakkale ve büyük taarruzdaki savaşlarda yararlılık gösteren binlerce Türk askeri şehit ve gazi olmuştu.
Yılsonu Şenliği
Yılsonu Şenliği
Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği, Menemen Gölpark´ta yılsonu şenliği düzenledi.
Devlet Okulu Olarak Menemen´in Gururu Oldu
Devlet Okulu Olarak Menemen´in Gururu Oldu
Devlet okulu olarak yılsonu başarı ortalamasında Türkiye genel ortalamasına fark atarak yüzde 91´in üzerine çıkan Çiğli Hava Lojmanları içindeki Bülent Okan Ortaokulu´nun TEOG sonuçlarında da yanlışsız öğrenci sayısında 7´ye ulaşması dikkat çekti.
Saya Makinası İle Geçen Bir Ömür…
Saya Makinası İle Geçen Bir Ömür…
Menemen´de Kız Türbe Sokak´ta 58 yaşındaki Ali Ayaz, ayakkabı tamirciliği ile üniversitede iki çocuğunu okutuyor.
Haydi Çocuklar Spora
Haydi Çocuklar Spora
Bu yıl özellikle futboldan başlayarak altyapı anlamında işe koyulduklarını söyleyen Menemen Belediyespor Genel Sekreteri Fatih Yanar, önümüzdeki hafta 12 noktada ücretsiz futbol okulu başlatacaklarını belirtti.
Önce Çocuklar İyileşsin
Önce Çocuklar İyileşsin
Menemen´de ikamet eden Ebru Uysaler, geçmişte çocuğunun geçirdiği lösemi hastalığı nedeniyle LÖSEV´le tanıştığını belirterek,
TARLADAN SOFRAYA
TARLADAN SOFRAYA
Serkan Ege ve Tamer Şimşek ortaklığında pirinç satış ofisi Mermerli Mahallesi Hacı Kerimoğlu Camii yanında törenle hizmete açıldı.
Larissa Göl Evleri  İnşaat Startını Verdi
Larissa Göl Evleri İnşaat Startını Verdi
ERDN İNŞAAT, Türkiye ve İzmir´in en yeni Genç Yaşam konsepti Larissa Göl Evleri´nin inşaat startını 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştiren temel atma töreni ve koktely ile verdi.
Gönüllerince Eğlendiler
Gönüllerince Eğlendiler
Menemen Şehit Kemal Ortaokulu´nun 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde okul bahçesinde Gelenekselleşen Bahar Şenliğinin 4´üncüsü yapıldı.
Bir Öykümüz Var  “OÇEM ANNESİNİ KAYBETTİ”
Bir Öykümüz Var “OÇEM ANNESİNİ KAYBETTİ”
Türkiye´de ilk otizm merkezi Menemen´e bağlı Emiralem´de kuruldu. 1987 yılında İzmir´de kurulan “İNSAN DOST İHSAN VAKFI” Kurucu Başkanlığını yapan hayırsever Sabahat Akşiray, İzmir´deki vatandaşlar Otizm için çare ararken Vakıf olarak bu projeye el attı.
FOÇALI ÖĞRENCİLER ‘AKIL ve ZEKÂ OYUNLARI´ OYNADI
FOÇALI ÖĞRENCİLER ‘AKIL ve ZEKÂ OYUNLARI´ OYNADI
Foça Bedia Midilli İlkokulu´nun bu yıl 2.´sini düzenlediği ‘Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası´nın finali, Demokrasi Meydanı´nda yapıldı.
‘Türkiye Şampiyonası´na Gidiyorlar
‘Türkiye Şampiyonası´na Gidiyorlar
Amasra´da oynanan Okul Sporları Basketbol Yıldız Kızlar Türkiye Finalleri´nde temsilcimiz Menemen Şehit Kemal Ortaokulu yenilgisiz grup şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası´na gitmeye hak kazandı.
 Türkü Keyfi Yaşandı
Türkü Keyfi Yaşandı
Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği, Şef Eyüp Başkirişçi yönetiminde 2017 yılının ilk konserini gerçekleştirdi.
THK´dan Teşekkür Ziyareti
THK´dan Teşekkür Ziyareti
Geçtiğimiz günlerde genel kurul sürecini tamamlayarak yeni yönetimini belirleyen Türk Hava Kurumu Menemen Şubesi, verdiği destekler için Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin´i makamında ziyaret etti.
ÇANAKKALE´DEN BUGÜNE ŞEHİTLER GÜNÜ
ÇANAKKALE´DEN BUGÜNE ŞEHİTLER GÜNÜ
Menemen Belediyesi Başkanlık Kupası Futbol Turnuvası ödül töreninde sporcu gençler ve aileleriyle bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin; öncelikli hedeflerinin iyi insan yetiştirmek olduğunu ve spora, özellikle de alt yapıya desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Ferhat Göçer Menemen´de
Ferhat Göçer Menemen´de
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi´nin 102. Yıldönümü dolayısıyla Menemen Belediyesi´nce düzenlenen konserde sahne alan Ferhat Göçer, Belediye Başkanı Tahir Şahin ile birlikte İzmir Marşı ve Gençlik Marşı´nı seslendirdi.
Başkan Kurtoğlu ile Devam
Başkan Kurtoğlu ile Devam
Genel Kurul Toplantısına; Havajet Lisesi İcra Kurulu Başkanı Nuh Mehmet Çelebi, Ticaret Odası Başkanı Yılmaz Güral, Esnaflar Odası Başkanı Mesut Damar, Sanatkarlar Odası Başkanı Can Kahvecioğlu, Ziraat Odası Başkanı A. Metin Karagöl, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sabri Kurt, Sağ Sulama Birliği Başkanı Veli Kan, Muhtarlar Derneği Başkanı Rahmi Arslan ve üyeler katıldı.
Kore Gazisine Veda
Kore Gazisine Veda
Bir Kore Gazisini Daha Kaybettik
1 NİSAN´DA BAŞLIYOR!
1 NİSAN´DA BAŞLIYOR!
Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasındaki değişiklikler hakkında gazetemize açıklamada bulunan Menemen SGM Müdürü Mustafa Hastoprakçılar...
Bu Konser Kaçmaz
Bu Konser Kaçmaz
Menemen Kültür ve Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü Derneği Türk Halk Müziği koro konseri yarın akşam Kültür Merkezi´nde Ege türküleri ile sahne alacak.
 İstiklal Marşımız 96 Yaşında
İstiklal Marşımız 96 Yaşında
İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy´u anma töreni Menemen Belediyesi Kültür Merkezi´nde yapıldı.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi