YASALAŞAN TORBA KANUNDA NELER VAR?

6 Mayıs 2015 tarihinde uygulama tebliği yayınlanan 6645 Sayılı Torba Kanun hakkında gazetemiz aracığıyla kamuoyuna bilgilendirmede bulunan KGK Bağımsız Denetçi - Mali Müşavir Levent SARSINCI, Çalışma hayatını yakından ilgilendiren birçok düzenlemeyi bera

6 Mayıs 2015 tarihinde uygulama tebliği yayınlanan 6645 Sayılı Torba Kanun hakkında gazetemiz aracığıyla kamuoyuna bilgilendirmede bulunan KGK Bağımsız Denetçi - Mali Müşavir Levent SARSINCI, Çalışma hayatını yakından ilgilendiren birçok düzenlemeyi beraberinde getiren 6645 Sayılı Torba Kanun 04.04.2015 tarihinde kabul edilmiş 23.04.2015 tarihinde 29335 Sayı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Torba Kanunda yer alan yeni düzenlemelere özetle aşağıda değineceğim.

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu İle İlgili Torbadan Çıkan Düzenlemeler

1-  İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görevli olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde tespit ettiği eksiklik ve aksaklıkları işverene yazılı olarak bildireceği tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumlu olup bu bildirimlerden dolayı işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevine son verilemez aksi durumlarda işveren bir yıllık sözleşme tutarından az olmamak kaydıyla tazminat öder.

2-  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulmasına sebep olacak. Ancak durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.

3-  Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılması yasaklandı.

4-  6331 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen kuralla uymayan işverenlere aynı kanunun 14. Maddesi gereğince uygulanacak idari para cezaları tehlike derecesi ve çalışan sayısına göre artırılacaktır.

5-  Çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %2 yerine %1 olarak alınır.

Diğer Kanunlar İle İlgili Torbadan Çıkan Düzenlemeler

1-   Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecektir.

2-   On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler.

3-    Mazeret izni; Çalışanın evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.                                `

 

Torba Kanun Yürürlükte, Bu Tarihlere Dikkat!

Çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair farklı kanunlarda 91 maddede değişiklik getiren son 6645 sayılı Torba Kanununda yer alan ve Kanunun bazı hükümleri hemen yürürlüğe girerken, bazıları önümüzdeki aylarda uygulanmaya başlanacak. Bu arada kimi haklardan yararlanmak için bazı tarihlere dikkat etmek gerekiyor.

 

.

31 Temmuz son tarih

Torba Kanun kapsamında esnaf, şirket ortağı ve tarımsal faaliyeti sebebiyle Bağ-Kurlu olanlara borcunu sildirme imkanı veriliyor.

Bu kişilerin 2015 Nisan ayı sonu itibariyle birikmiş borçları 12 ay ve daha fazla

ise 31 Temmuz 2015'e kadar SGK'ya başvurmak şartıyla borçlarını sildirebilecekler.

Sildirdikleri dönem emeklilik hesabında dikkate alınmayacak.

Fakat ileride imkanları olursa bu dönemi tekrar ödeyerek emekliliğe saydırabilecekler. 31 Temmuz'a kadar başvuru yapmamış olanlar bu imkandan faydalanamayacaklar.

Öte yandan işveren olarak ya da üçüncü kişi olarak SGK'nın

rücu (tazminat) davalarına muhatap olanların da 31 Temmuz 2015'e kadar

SGK'ya başvurmaları gerekiyor.

Başvuru yapanlar borçlarını dilerlerse faizsiz olarak peşin dilerlerse 18 taksitte ödeyebilecekler.

Örneğin işçisi iş kazası geçirmiş ve bu kazada kusurlu bulunmuş işverenler tazminatlarını bu kapsamda ödeyebilecekler. Fakat bu borca ilişkin mahkeme kararının en geç 31.12.2014 tarihine kadar kesinleşmiş olması gerekiyor.

 

Zamlar Temmuzda başlayacak

Yine Torba Kanun kapsamında 1000 liradan düşük aylığı olan emeklilere verilecek 100 liralık zam önümüzdeki temmuz ayı itibariyle maaşlara yansıyacak.

Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışan ve maaşından yüzde 15 oranında destek primi kesilen emekliler için kesinti oranı da temmuz itibariyle yüzde 10`a düşecek.

 

Esnafın cezası 2008`den itibaren siliniyor

Bir esnaf aynı zamanda işverense yani yanında işçi çalışıyorsa, kendisi için ödeyeceği prim, çalışanı için ödediği en yüksek primden az olamıyordu.

Az olması halinde aradaki fark SGK tarafından cezalı olarak tahsil ediliyordu. Binlerce esnafa ceza çıkaran ve düşük primle işçi çalıştırmaya sevk eden bu uygulama,                         

1 Ekim 2008'den geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldı.

 

Bunlar hemen uygulanacak

Öte yandan Torba Kanun'un yayımlanmasıyla birlikte dün itibariyle uygulaması değişen konular da var.

İşçi babaya 5 gün doğum izni,

çocuğu engelli ebeveyne 10 gün ilave izin,

iş güvenliği cezalarında artış bunlardan bazıları.

 

Prim doldurma yok

Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Kanun da; prim günü eksik olanlar için herhangi bir düzenleme kanunda yer almıyor” şeklinde bilgi verdi.

Haber: S. Derya BOSUT