Nereden çıktı bu İş Güvenliği?

Son günlerde tüm firmaların gündemini işgal eden, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte getirilen birçok zorunluluk firma sahiplerinin kafasını karıştırmış durumda. Firmaların aklına gelen ilk sorulardan birisi ‘Nereden çıktı bu İş Güvenliği' oldu.

Nereden Çıktı tüm bunlar ve ne gereği vardı şimdi?

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre El Salvador ve Cezayir'in ardından işçi ölümlerinde Dünya'da 3.sırada olan Türkiye'nin Avrupa'da 1.sırada olması; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun neden çıktığını, bu konuda ne kadar geç kalındığını ve de gerekliliğini apaçık ortaya koymaktadır.

Ülke olarak toplumsal duyarlılığımızı yitirdiğimizin göstergesi olan bu istatistiksel veriler, birbirimizin can güvenliğini hiçe sayabildiğimizi ve karşımıza çıkabilecek olası iş kazalarına tedbir almak yerine suçlu kişi ya da kuruluş arayarak çözüm bulmaya çalıştığımızı göstermektedir.  Bu bağlamda önlem almadığımız güvenlik tedbirleri, kanun çerçevesinde zorunlu hale getirilmiş durumdadır.

Kariyer OSGB olarak biz; İnsan ilişkileri yönetiminden güvenli işyeri yönetimine kadar her alanda yenilikçi, araştırmacı ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaya yönelik uygulayıcı yönetim politikası ile hareket etmekteyiz.

Kariyer OSGB; İzmir'in ilk kurulan OSGB'lerinden biri olmakla birlikte, kurumsallaşan yapısı, akademik çalışmaları, ülke adına  ‘İş Sağlığı ve Güvenliği ‘ kitabının oluşması için Ar-Ge faaliyetleri ile OHSAS 18001 çerçevesinde yerinde işlem yapan OSGB'lere öncülük edecek çalışmalarıyla güvenle büyüyen bir kuruluştur.

Kafa karıştıran ve hayatımıza yeni eklenen terimlerin anlamları nelerdir?

OSGB, Risk Analizi, Acil Durum Eylem Planı, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli ve Patlamadan Korunma Dokümanı gibi terimleri kısaca tanıyarak gerekli olup olmadığına birlikte karar verelim.

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi): Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak 3 sınıfta değerlendirilen ve  tüm işletmeleri kapsayan; bünyesinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelleri bulunan, sağlık ve güvenlik konularında 6331 sayılı kanun çerçevesinde firmalara düzenleyici ve önleyici konularda rehberlik eden ve hizmet veren birimlerdir.

Risk Analizi: İşletmelerdeki mevcut tehlikeleri tanımlayan,  sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması adına oluşturulan rapordur. Ocak 2013 tarihinden itibaren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre her işletmenin Risk Analizinin ve Acil Durum Planının yapılmış olması, çalışanlarına Temel İş Sağlığı Güvenliği eğitimimin verilmiş ve Sağlık Gözetimlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Acil Durum Eylem Planı: İşyerlerinde olası yangın, deprem, sel vb. beklenmedik durumlarda çalışanların nasıl hareket edeceklerini gösteren ve bu durumlar ile ilgili alacakları tedbirleri anlatan ve uygulatan,  işletmeye özgü dokümandır.

İş Güvenliği Uzmanı: İşletmelerin yaptıkları işlerle ilgili karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı alınacak tedbirleri saptayarak işletme yetkilileri ile birlikte çözüm üreten, çalışanlara iş güvenliği ile ilgili eğitimler veren kişilerdir.

İşyeri Hekimi: İşletmelerin yaptıkları işlerle ilgili yaşayabilecekleri iş kazalarını ve mesleki hastalıkları önleme adına tespitlerde bulunan,  işletme yetkililerine bilgi veren, çalışanları bu konularda bilgilendiren ve eğiten kişilerdir.

Diğer Sağlık Personeli: İşyeri Hekimine yardımcı olan ve işletmede sağlık ile ilgili sorunların yaşanmaması adına gözlem yapan kişilerdir.

Patlamadan Korunma Dokümanı: Patlama riski bulunan işletme bölümlerinin hesaplamaları yapılarak oluşabilecek tehlikeyi tespit eden ve önlemlerini belirten raporlamadır.

Tehlike Durumu Sınıflandırma: Firmalar 3 kategoride değerlendirilmektedir. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere. http://www.kariyeras.com/tehlike-sinifi-sorgulama tıklayarak Nace kodu ile firma tehlike sınıfını tespit edilebilir.  Az Tehlikeli sınıfta bulunan firmalar 50 kişi altında iseler 1 Temmuz 2016 ya kadar muaf durumdalar.

Yasa karşısında yükümlülük: 01.01.2014 tarihinden itibaren İş Güvenliği Uzmanı, Hekim ve Diğer Sağlık Personeli bulundurmamakla ilgili yükümlülüğü yerine getirmeyen firmalara her ay 12.334 TL cezai yaptırım uygulanacaktır. Risk Analizi yaptırmayan işletmelere de her ay 5.550 TL cezai yaptırımı bulunmaktadır. Bu tebliğlere  http://www.kariyeras.com/tebligler  adresinden ulaşabilirler.

Son olarak; Çalıştığımız işletmelere OSGB hizmeti ile birlikte, patlamadan korunma dokümanı hazırlama, çalışma ve iş hukuku danışmanlığı, İstihdam teşviklerinden yararlanma, emeklilik ve yurtdışı emeklilik gibi konularda da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Özellikle İş Hukuku konusunda kurmuş olduğumuz uzman kadromuzla işverenlerimizin karşılaştığı tüm personel problemlerini, SGK hizmetlerinin bilinmeyen yönlerini iş birliğine giderek kısa sürede çözüme kavuşturuyoruz.

Kazalar Kaderimiz Olmasın!