İZDEMİR TERMİK SANTRALİ´NE - ENKA TERMİK SANTRALİ´NE DUR

Menemen´deki tüm meslek odaları, belediye, sivil toplum örgütlerinin davacı olduğu Enka ve İzdemir Kömürlü Termik Santrali davalarında, İdare Mahkemesi ÇED İptal kararı verdi.

Menemen´deki tüm meslek odaları, belediye, sivil toplum örgütlerinin davacı olduğu Enka ve İzdemir Kömürlü Termik Santrali davalarında, İdare Mahkemesi ÇED İptal kararı verdi.

İlçemiz avukatlarından bir grup, uzun zamandır zorlu bir dava sürecinden sonra kararı ?ZAFER´ olarak değerlendirerek şunları paylaştılar:

?Mahkeme kararında; ?Termik Santral işletmelerinden önemli ölçüde kül-atık çıkacağı ve bu atığın depolanması ve bertarafının çok önemli sorun olduğu, atık konusunda belirsizlikler bulunduğu, bu durumun çevre riski yaratacağı, hammadde ve kül-cüruf atıklarının günlük 33 kamyon külün taşınmasının ulaşıma ek yük getireceği, tesis alanı ve çevresinin zeytin ve diğer mutlak tarım arazisi olduğu, soğutma suyunun denize deşarj edilmesinin deniz canlı hayatı için risk taşıdığı, bölgede mevcut deprem fay hattının dikkate alınmadığı, işletmenin oldukça yakınında yer alan yerleşim alanlarına hava kirliliği, gürültü vb. açıdan etkilerine raporda yer verilmediği??gerekçeleriyle Enka Termik Santral ÇED Raporunun iptaline hükmedilmiştir.

Yine Mahkeme Kararında, ?Dava konusu tesisin yer aldığı Aliağa bölgesinin ülke politikaları doğrultusunda yoğun sanayi talebiyle karşı karşıya kalan ve taleplerin çevresel etkilerinin sağlıklı değerlendirilemediği bölge haline geldiği, Aliağa bölgesinde yatırımların tekil olarak ele alınmalarının doğru olmayacağı ve çevresel önlemlerin alınabilmesi adına, alandaki sanayi ve enerji üretim tesislerinin kümülatif olarak etkilerinin ortaya konmasının bölge için artık zorunlu duruma geldiği??ifadeleri dikkat çekicidir.

Yöremizde sağlıklı çevrede yaşama hakkımıza destek çıkan bu mahkeme kararlarını halkımıza müjdelerken haklarımız için mücadelede inatçı olmayı diliyoruz?

Haber: S.Derya BOSUT