Bugün, 3 Temmuz 2020 Cuma


?BU TASARIDAN VAZGEÇİLMELİ?

Aynı gündemle geçtiğimiz hafta perşembe günü Birlik Toplantı Salonu´nda meclis üyeleri, cuma günü de Tepe Sosyal Tesislerinde muhtarlarla yapılan toplantıda Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Veli Kan şu konulara dikkat çekti:

Aynı gündemle geçtiğimiz hafta perşembe günü Birlik Toplantı Salonu´nda meclis üyeleri, cuma günü de Tepe Sosyal Tesislerinde muhtarlarla yapılan toplantıda Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Veli Kan şu konulara dikkat çekti:

 ?6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile 6200 sayılı DSİ Kanunu değiştiriliyor. Yapılacak bu değişikliğin çiftçilerimizin lehine olmayacağı kanaatindeyiz.

Sulama Birlikleri sulama sahasında arazisi bulunan ve sulama faaliyetlerinden faydalanan çiftçilerin bir araya gelerek oluşturdukları kurumlardır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından bölgelerinde seçimi yapılan, 14 487 meclis üyesi bulunan, 378 adet sulama birliğinden oluşmaktadır. 1 450 000 adet çiftçiye ve kırsalda her hanede 5 kişi bulunduğu hesaplandığında 7 250 000 kişinin rızkına hizmet eden kuruluşlardır.

1.             Yapılacak kanun değişikliği ile parayı veren çiftçinin sulama konusunda hiçbir söz hakkı kalmayacaktır. Sulama birliği, meclis, yönetim kurulu, denetim kurulu, başkanlık gibi birlik yönetim organları ortadan kaldırılmakta, yerine atanmış bir birlik başkanı gelecektir. Böylece başta sulama ücretinin belirlenmesi olmak üzere çiftçinin birlik yönetiminde söz hakkı ortadan kaldırılmıştır.

2.             Sulama birliklerinin özel şirketlere devrinin önü tamamen açılıyor.

3.             DSİ kontrolünde olan, tüm tatlı su kaynakları, içme ve sulama suları, havzalar bazında tahsisler yapılarak özelleştirilebilecektir. Bu durumda su kaynaklarının kötü niyetli sermaye guruplarının eline geçmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Kısaca bir veya birkaç ildeki sulama tesislerinin tamamı tek bir şirkete devrediliyor.

4.             Şirketler işlettiği sulamaların sulama ücret tarifesini istediği gibi belirleyebilecek, Tahsilatı kendi belirlediği zamanda yapabilecek, zamanında ödenmeyen sulama ücretlerini 2004 sayılı icra iflas kanuna göre bir ay içerisinde tahsil edecektir.

5.             Sulama planlamasını kendisi yapacak, plana uymayan çiftçilere dekar başına önce 2 kat, sonra 4 kat ceza katlanarak devam edecektir. Birkaç kez plana uymayan çiftçinin mahsulü cezaları ödemeye yetmeyecektir. Bu cezaları ve sulama ücretlerini zamanında ödeyemeyen çiftçilerin ÇKS, Banka hesapları ve malları haczedilecektir? şeklinde bilgi verdi.

?Zor durumda olan çiftçinin yükü daha da artacak!?

?Sonuç olarak, maalesef yapılması düşünülen bu yasal düzenlemeler tamamen sulama tesislerinin özelleştirilmesine yönelik olup özel sektör eline geçen sulama tesislerinin çiftçilerimiz açısından ekonomik bir şekilde işletilmesi mümkün olmayacaktır. Zamanında ve yeterince su alamayan çiftçiler zarar etmesi kaçınılmazdır. Bu da zaten zor durumda olan çiftçilerimizin yükünü daha da arttıracaktır. Sulama suyu ücretleri en az 3-4 kat artacaktır. Zira şu anda DSİ tarafından işletilen sulamalarda ücretler birliklere göre en az 3-4 kat olmak üzere yer yer 10 kata kadar fazlasıdır. Özel sektöre geçtiğinde ise ne kadar artacağı tahmin dahi edilemez. Çiftçilerimizin lehine olmayan bu yasal düzenlemelerden mutlaka vazgeçilmeli tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi; SULAMA TESİSLERİ SUYU KULLANANLAR TARAFINDAN YÖNETİLMELİDİR.?  çağrısında bulundu.

Haber: S.Derya BOSUT