Ağız hijyeninde kullanılan nesneler

Ağız hijyeni ile ilgili işlemlerde temel amaç plak kontrolünün sağlanmasıdır.

Ağız hijyeni ile ilgili işlemlerde temel amaç plak kontrolünün sağlanmasıdır. Plak kontrolü; dişlerin ve çevre dokuların bakteriyel plaktan arındırılması ve dişler üzerinde veya bitişik gingival yüzeylerde tekrardan birikmesini engellemek demektir. Ağız hijyeninin sağlanması açısından önemli bir işlemdir. Bu nedenle bu hafta sizlere plak kontrolünün nasıl sağlanacağı ve bu işlemlerin nasıl uygulanacağından bahsedeceğim.

Periodontal dokuların sağlığını sürdürebilmesi için dişler üzerinde biriken mikrobial dental plağın düzenli ve etkili bir biçimde uzaklaştırılması işlemi plak kontrolünü ifade eder. Plak kontrolü yaşamın bir parçasıdır.

Ağız hijyeni sağlanmasında kullanılan nesneler;

Diş fırçası, dental floss(diş ipi), boyama tablet ve solüsyonları, tek kıl demetli fırçalar, diş macunu, su fışkırtma apareyleri, ağız gargaraları, interdental fırçalar(arayüz fırçaları)

Plak  kontrolü diş hekimi ofisinde hekim tarafından uygulanan işlemler ve evde birey tarafından uygulanan işlemler olarak ikiye ayrılır.

Diş hekiminin bu konudaki görevi; hastanın dental plakla ilgili bilgilendirilmesi, plak temizliğinin ve yöntemlerinin öğretilmesi, periodik kontrollerin yapılması ve hastanın amaca yönelik motivasyonunun sağlanmasıdır. Uygulanan restorasyonların temizlenebilir olması önemli unsurdur.

Hasta motivasyonu hastanın diş eti sağlığı için ona yeni ve bilinçli bir davranış kazandırılmasıdır.

Plak kontrolünde mekanik ve kimyasal temizlik olarak iki temel uygulama vardır.

Mekanik temizlik plağın diş fırçası, diş ipi, arayüz fırçası yardımıyla ortadan kaldırılması olarak adlandırılır.

Kimyasal plak kontrolü ise plağın tutunmasını engellemek ve var olan plağı etkisiz hale getirmek için kimyasal ajanlarla yapılan uygulamadır.

Mekanik plak temizliği iki kısımda uygulanır. Diş fırçalama ve diş ipi uygulanması. Bunlardan birinin uygulanmaması durumunda dokularda ataşman kaybı(yıkım-kemik kaybı) devam eder. Uygun diş fırçası seçiminde ve arayüz fırçası veya diş ipi kullanımının öğrenilmesinde mutlaka diş hekimine danışılmalıdır.

İdeal diş fırçasının boyu 2-3 diş boyu olarak tarif edilebilir. Fırçalama yapılmadan önce fırça kuru olmalıdır. Fırçadaki kıl demetleri sık olmalıdır. Fırça kılları düz olmalıdır. Fırçanın sapı ise kullanıma göre düz veya açılı olabilir. İdeal fırça genel olarak orta sert olanlardır. Ancak özel durumlarda yumuşak, çok yumuşak veya sert fırçalar kullanılabilir. Fırçanın sertliğinde üzerindeki kılların çapı, boyu, esneme katsayısı, kıl sayısı ve demetlerin sıklığına bağlıdır.

 

Diş Fırçalama Metotları

Diş fırçalama metotları hareketin paternine göre sınıflandırılır. Yuvarlak hareketli, vibrasyon hareketli, sirküler hareketli vb. çeşitleri vardır ve bu sınıfların da kendi içlerinde alt grupları bulunur. Uygun olan metot diş hekimi tarafından size anlatılarak uygulama şekli tarif edilir ve etkili temizlik amaçlanır.

Sorularınız için; www.disizmir.net

                             disizmir@gmail.com