ADD yeni üyeler katıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi tarafından, dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek ve yeni üyelere rozet takmak amacıyla Menemen Ziraat Odası Salonunda toplantı yapıldı.

 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Menemen Şubesi tarafından, dernek çalışmaları hakkında bilgi vermek ve yeni üyelere rozet takmak amacıyla Menemen Ziraat Odası Salonunda toplantı yapıldı. Dernek yöneticileri, eski ve yeni üyeler toplantıya katıldı.

Gündem hakkında katılımcılara bilgi veren Dernek Başkanı Elif Orhan, Gündemimizin ilk maddesi derneğimizin kuruluş amacı, dernek çalışmaları ve işleyişi, Ankara`da 25-26 Nisan`da yapılacak çalıştay, üyelerimizin görüş önerileri ve yeni üyelere rozet takılması” şeklinde ifade etti.

Orhan derneğin kurulma amacını belirterek şöyle konuştu, Atatürk`ün bedensel varlığının artık aramızda bulunmamasından cesaret alan içteki ve dıştaki kimi olumsuz güçler, O`nun yeni Türk Devletini yaratma doğrultusunda ilk adımı attığı 19 Mayıs 1919`un üzerinden tam 77 yılın geçtiği bu günlerde, Atatürk devrim ve ilkelerine karşı, açık ya da kapalı saldırılar doruğa ulaşmış bulunmaktadır. Bundan daha kötüsü, plânlı ve sinsi bir çalışma ile, o devrim ve ilkeleri gelecekte yok etmek çabası içindeler. Bu durum karşısında Atatürk devrim ve ilkelerinin, toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutucu niteliğe ve yaratıcı güce sahip olduğuna inananlar O`nun devrim ve ilkelerinin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunmak için Atatürk ve Atatürkçülük konusunda ilerici bir anlayışla bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre Atatürkçü Düşünce Derneği`ni kurmuşlardır. Menemen Şubemiz de 1995 yılında kurulmuştur. Derneğin kurucularına, bu güne kadar derneğe başkanlık yapan Tahsin Erce`ye, Oskay Dönmez`e, Erdal Karagöz`e, Nuray Kızıltepe`ye Buradan huzurunuzda rahmetle andığım Akındar İkizer`e yönetim kurulunda birlikte çalıştığım arkadaşlarım da çok teşekkür ederim. Hepinizin bildiği gibi dernekçilik kolay iş değildir. Sivil toplum örgütleri demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Atatürkçü Düşünce Derneğimiz demokrasi kuralları çerçevesinde hareket etmek koşulu ile partiler üstü bir sivil toplum örgütü olarak Atatürkçü düşüncenin ilke ve devrimlerinin zarara uğratıldığı her olayda tepkimizi koymak ve kamuoyu ile paylaşmak bizim asli görevimizdir. Sesinizi tek başına duyuramazsınız. Bir sivil toplum örgütü aracılığıyla duyurmanız her zaman daha etkilidir. Dernekler çağdaş düşünen insanların sesidir. Yapılan bir araştırmaya göre batı ülkelerinde nüfusun yüzde kırkı herhangi bir sivil toplum örgütüne üye imiş. Ülkemizde ise bu oran sadece yüzde yedi. Bu oran içerisinde Derneğimizin ne kadar yer kapladığını siz düşünün. Sizlerin bana verdiğiniz bu ulvi görevi 2002`den beri Derneğimizin adına yakışır bir şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Yapabildiklerimiz var yapmadıklarımız var. Biz siz üyelerimizden derneğinize sahip çıkmanızı, üye sayımızı çoğaltmanızı aidatlarınızı aksatmadan ödemeye gayret etmenizi, kapımızı çalıp sorunları paylaşmanızı, etkinliklerimize mümkün olduğunca katılmanızı ve destek vermenizi talep ediyoruz”Ankara`daki 25-26 Nisan`da yapılacak ADD çalıştayı hakkında da bilgi veren Orhan, 25 Nisan`da Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi`nde, Biz Varız. Ya Siz?” sloganıyla düzenleyeceğimiz bu toplantıda, toplumun çok farklı kesimlerini bir araya getireceğiz ve 40 konuşmacı, 10 dakika içinde temsil ettiği kitlenin görüşü anlatma fırsatı bulacak. Tüm kesimlerin temsilcileri bulunacak. Daha önce ülkemizde hiç yapılmayan bu organizasyon, ülkemizin içinde bulunduğu durumun, sorunların, beklentilerin ve yapılması gerekenlerin tartışılacağı büyük bir düşünce platformu olacak. 25 Nisan`da serbest kürsü konuşmalarıyla ortaya çıkacak olan fotoğrafı, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak bir bildiri ile kamuoyuna sunacağız; `Türkiye işte bu gündemle, bu düşüncelerle, bu ortamda seçime gidiyor` diyebileceğiz. Bu anlamda düzenlenen etkinliğe ve etkinliğin sonuçlarına ilginin büyük olacağı kaçınılmaz olacaktır” dedi.