1953 YILINDA MENEMEN (TEMMUZ - EKİM)

ÖZETLE : 1953 yılının 2. döneminde Menemen´de en çok konuşulan konu şüphesiz ki arka arkaya açılan bankalardır. Tutum Bankası ve Manisa Bağcılar Bankası Menemen Şubelerinin açılışı Menemen çiftçileri ve esnafı arasında büyük memnunluk yaratmıştır.

TUTUM BANKASI MENEMEN AJANSI AÇILIŞ İLANI (31 Temmuz 1953) :

 

Menemen´in Ziraat Bankasından sonraki 2. bankası olacak olan Tutum Bankası T.A.O. 6 Ağustos 1953 Perşembe günü açılıyor. Yeni Asır gazetesine verilen bir ilanda açılışla ilgili olarak bankada tasarrufları bulunan müşterilerinin hesaplarına 100 lira yatırmaları halinde ?TARİHİ BÜYÜK KIYMETİ OLAN FATİH ALTINLARI?nı ve zengin para ikramiyelerini kazanma şansları olduğu vurgulanıyor. (Aşağıda)

/resimler/2019-1/18/1234523848913.jpg 

 TUTUM BANKASI MENEMEN AJANSI YARIN AÇILIYOR (5 Ağustos 1953) :

 

Tutum Bankası´nın Menemen ajansının yarın yapılacak açılma töreninde hazır bulunmak üzere Bankanın Umumi Müdür Muavini değerli Bankacılarımızdan Necdet Alan, dün İstanbul´dan İzmir´e gelmiştir. Necdet Alan, Banka erkânı ile bir çok dostları tarafından karşılanmıştır. Menemen ajansında ilk hesap açtıracak olanlara sürprizli ve nadide hediyeler verilecektir.

 

BORSAYA YILIN İLK KURU ÜZÜMÜ YİNE MENEMEN´DEN (5 Ağustos 1953) :

 

/resimler/2019-1/18/1235336037141.jpg

Menemen, yıllardan beri gelen ilk kuru üzümü borsaya getirme alışkanlığını bu sene de bozmamıştır. Menemen bağcılarından Necati Tokatlı tarafından yetiştirilen yılın ilk mahsulü bir çuval çekirdeksiz kuru üzüm dün İzmir borsasına getirilmiştir. Satıcısı İzmir Tüccarlarından Ahmet Türkmen, borsa ajanı da İbrahim Erkem´dir. İlk kuru üzüm için borsada bir tören de düzenlenmiştir.

 

TUTUM BANKASI MENEMEN AJANSI AÇILDI (6 Ağustos 1953) :

 

Tutum Bankası Menemen Ajansı dün öğleden evvel saat 11´de törenle açıldı. Törende İzmir Valisi Osman Sabri Adal, Menemen Kaymakamı, Menemen Belediye Reisi, Bankanın Umum Müdür Muaviri Necdet Alan, İzmir´den gelen Bankalar ve Mali Müesseseler Müdürleri, Tüccarlar, Ticaret Odası ve Borsa mensupları, gazeteciler ve daha birçok seçkin davetlilerle köylü vatandaşlar kalabalık halde hazır bulundu.

 

/resimler/2019-1/18/1236102288874.jpg 

 

Törene saat 11´de Banka Müdürü Osman Kurgay´ın söylediği nutukla başlandı. müdürün nutkunu müteakip  Vali Osman Sabri Adal da kısa bir hitabede bulunarak Menemenlileri, kazandıkları bu gibi mali müesseseden dolayı tebrik etmiş ve bankanın kendilerine uğurlu olması temennisi ile kurdeleyi kesmiştir. Misafirler, izaz-ikram edilmişler ve ilk hesap açtıranlara muhtelif zarif hediyeler verilmiştir. Kısa bir müddet içinde yüz bin liradan fazla mevduat toplanmıştır.

 

SULU ZİRAAT TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR (10 Ağustos 1953) :

 

Menemende, sulu ziraatın esasları üzerinde Ege bölgesi çiftçilerinin bilgilerinin arttırılmasını temine çalışan toplantılara devam ediliyor. Menemen Bölge Sulu Ziraat Deneme İstasyonu´nda, Ege Bölgesi´nden İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla çiftçileri ve bu vilayetlere ait Ziraat Teknik Teşkilat mensuplarının iştiraki ile bir toplantı daha yapıldı. Toplantı, İstasyon Müdürü Ziya Çekel´in bu konu üzerinde konuşması ile açıldı.

Ziya Çekel konuşmasında, ?Bugün ve bundan sonra gelecek yıllarda siz çiftçilerle yapacağımız bu gibi toplantılarda sizin için çalışan istasyonumuzun yapmakta bulunduğu Sulu Ziraat tecrübelerinin müspet neticelerini burada sizlere izah ederek anlatacağız.  Bu suretle öğrenmiş bulunduğunuz bu esasları tarlalarınızda tatbik  ettiğiniz  taktirde sulama ile yapılan ziraatta mühim bir başarı temin etmiş olacaksınız. Bu suretle girişmiş olduğunuz çiftçilik sanatından hadi azamide bir kazanç temin etmek suretiyle yaşayışınız daha muntazam ve refah içinde geçecektir? dedi.

Çekel, pamukta karık sulama metodunun kullanılmasının lüzumu üzerinde de durarak; bu konuda tarlalara verilecek su miktarının da ekilen mahsul ve tarla toprağı karakterine göre ayarlanmasını tebarüz ettiren Ziya Çekel, konuşması sonunda çiftçilerin sorduğu birçok soruyu cevaplandırmıştır.

Müteakiben,  hep  beraber istasyon çalışmaları teker, teker tarlalarda mütehassıslar tarafından izah edilmek suretiyle gezilmiştir. Bundan sonra, müessese sulama tatbikat grubunun hazırlamış olduğu bir tarlada karık usulü ile sulamanın nasıl yapılacağı ve bu konuda tarla içi tesislerinin nelerden ibaret olduğu ve sulu ziraatta kullanılan bir çok âletlerle beraber müessesenin çiftçiler için hazırladığı yerli tesviye aletlerinin tatbikatları görülmüş ve toplantıya son verilmiştir. Çiftçiler, sulu ziraat üzerinde öğretici bir mahiyet taşıyan bu toplantıdan büyük istifadeler sağladıklarını ve bu yolda toplantıların her sene yapılmasının kendileri için lüzumlu bulunduğunu belirterek müesseseden ayrıldı.

 

MENEMEN´DEKİ MALTEPE KÖYÜNÜN ÖĞRETMENE İHTİYACI VAR (23 Ağustos 1953) :

 

 Menemenin Maltepe köyünde oturan İsmail Saka´nın Yeni Asır gazetesine gönderdiği bir mektupta, köyün okul ve öğretmen durumuna temas etmektedir. Mektuba göre, Maltepe köyünün 5 sınıflı ve 210 öğrenci mevcutlu okulu ders yılında bir öğretmenle idare edilmiştir. Ayni halin bu sene de tekerrür etmemesi için, tam kadrolu öğretmen tayininin  zamanında yapılması istenmektedir.

 

BORSAYA MEVSİMİN İLK PAMUĞU MENEMEN´DEN GELDİ (25 Ağustos 1953) :

 

?Mahsulün getirilmesi münasebetiyle borsa bayraklarla süslendi.? Menemen´in Kaklıç köyünden Kazım ve  Ali Yerlikaya isimlerindeki müstahsiller tarafından idrak olunan, mevsimin ilk çiğitli pamuğu dün İzmir Ticaret Borsası´na getirildi. İki çuval halinde takriben 70 kilo olan ilk mahsul pamuk bayraklarla süslenmiş olan borsada, tüccar ve ajanların tetkiklerine arz edilmiş ve neticede Birleşik Sanayi firması tarafından iyi bir fiyat ile satın alın alınmıştır. Bu suretle açılmış olan yeni yıl pamuk mevsiminin müstahsil ve tüccarlar için hayırlı olması temenni edildi.

 

MENEMEN´DE ÜÇÜNCÜ BANKA AÇILDI (4 Eylül 1953) :

 

?Manisa Bağcılar Bankası Menemen´de ajans açtı? Manisa Bağcılar Bankası Menemen Ajansı, dün saat 10´da merasimle hizmete girdi. Merasimde İzmir ve Manisa Milletvekilleri, T.C. Merkez Bankası Müdürü, Tariş Umum Müdürü, diğer bankalar müdürleri, tüccarlar ve kalabalık bir halk bulundu. Bankanın İdare Meclisi Başkanı Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu´nun konuşmasını müteakip, Menemen Kaymakamı Sabri Önder tarafından kurdele kesilmiş ve Menemenliler yeni kazandıkları bu iktisadi müesseseye sıcak alakalarını esirgemeyerek bir buçuk saat zarfında 135 bin lira mevduat yatırmışlardır. Banka görevlileri, görülen bu güler yüz ve sıcak alakadan dolayı müşterilerine teşekkür etti.

 

MENEMEN´E ELEKTRİKÇİ ARANIYOR (11 Eylül 1953) :

 

Menemen Belediyesi tarafından Yeni Asır gazetesine  verilen bir ilanda Elektrik işletmesi için makinist arandığı ve 500 lira aylık verileceği bildirilmektedir. Taliplilerin ellerindeki vesikayla birlikte acilen belediyeye müracaat etmeleri istenmektedir.

 

MENEMEN´E 2. BİR TREN HATTI DÖŞENECEK (3 Ekim 1953) :

?32 kilometrelik yeni demiryolu, trafiğin süratlenmesine imkân verecek? 

 

Bayındırlık Vekâleti, Basmahane-Menemen demiryolu hattında karşılıklı gidiş gelişi sağlamak ve bu hat üzerindeki trafiği süratlendirmek maksadıyla ikinci bir demiryolunun yapılmasını kararlaştırmış bulunmaktadır. Bayındırlık Vekâleti, Demiryolu İnşaat Şubesi´nden bir yüksek mühendisi evvelki gün şehrimize gelmiş ve yolun etütlerine başlamıştır. Etütlerin neticelenmesini müteakip inşaat derhal ihaleye çıkarılacaktır. 32 kilometre uzunluğunda olan demiryolunun bir seneden evvel tamamlanarak işletmeye açılacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, Ankara´dan geIen mühendisin aynı zamanda Alsancak ve Kemer demiryolu kavşaklarında inşa  edilmesi düşünülen köprülerin etüdüyle de meşgul olacağı bildirilmektedir.