1952 YILINDA MENEMEN (AĞUSTOS - ARALIK)

ÖZETLE : 1952 yılının son dört ayında Menemen´de yaşam oldukça sakin geçmekle beraber yaşanan bir tren kazası yüreği ağıza getirmiştir. Göçmen ailelerin iskan işleri, belediyenin gayrimenkul satışları ve Sulu Ziraat Deneme istasyonunun faaliyetleri Meneme

ÖZETLE : 1952 yılının son dört ayında Menemen´de yaşam oldukça sakin geçmekle beraber yaşanan bir tren kazası yüreği ağıza getirmiştir. Göçmen ailelerin iskan işleri, belediyenin gayrimenkul satışları ve Sulu Ziraat Deneme istasyonunun faaliyetleri Menemen´de en çok konuşulan konular arasındadır.

 Diğer konu başlıklarımız ve 1952 yılının son aylarında Menemen´de yaşananlar :

30 Ağustos 1952 - ZAFER BAYRAMI :

 Menemen Cumhuriyet Meydanı´nda kutlanan 1952 Zafer Bayramı törenlerinden bir kesit. Protokol bayramın başlamasını bekliyor. Sağda Alay Kumandanı ile konuşan Menemen Kaymakamı Mesut Kani Salter, onun solunda Belediye Başkanı Bedri Onat ve diğer protokol üyeleri. 

MENEMEN İLKOKULLARININ AÇILIŞI MERASİMLE YAPILDI (26 Eylül 1952) :

 

Yeni ders yılı faaliyetine girmiş bulunan Menemen okullarında daha ilk günlerde çok canlı ve hummalı bir faaliyet sezilmekte idi.

Birkaç gün önce Kubilay ilkokulunda Bölge İlköğretim müfettişi Zahit Atay başkanlığında toplanmış olan Merkez öğretmenleri, önce bu ders yılı okutacakları kitapları seçmişler, bu arada arkadaşların izhar (belirtmek) ettikleri arzu üzerine bu yıl okulların açılışını, merasimle kutlamayı kararlaştırmışlardır. O gün yapılan program gereğince ilk iki gün okullarda merasim yapılmış, bugün de bütün okullar bir arada, önde davul zurna olduğu halde milli marşlar söylemek ve çalmak suretiyle Cumhuriyet alanına gelinmiştir. Burada Atatürk büstüne çelenk konmuş ve müteakiben istiklal marşıyla törene başlanmıştır. Bir öğretmen tarafından bugünün mahiyet (içerik) ve önemi hakkında yapılan bir konuşmayı müteakip kalabalık bir halk ve veli topluluğu önünde Milli marşlar söylenmiş ve oyunlar oynanmıştır. İlköğretim işlerinin bu yıl geçen yıllara nazaran daha verimli olabilmesi için 1 Ekim 1952 günü bölgenin bütün öğretmenlerinin iştirakiyle bir toplantı yapılacaktır.

 

MENEMEN BELEDİYESİ 15 PARÇA DÜKKANINI SATIŞA ÇIKARDI (18 Ekim 1952) :

 

Menemen Belediyesi Yeni Asır gazetesine verdiği bir ilanla kazadaki 15 parça dükkanı açık artırma yöntemiyle satılığa çıkardığını duyurdu. 31 Ekim 1952 Cuma günü saat 10´da belediye icra dairesinde yapılacak açık arttırmada dükkanlar ayrı ayrı satılacak. Değerleri 2000 - 7000 lira arasında değişen dükkanlar için taliplilerin muhammen bedel üzerinden %7.5 nispetinde geçici teminat yatırmaları isteniyor.

 

MENEMEN´DE UCUZ ATLATILAN TREN KAZASI

?Bir Marşandiz´in (Yük) onuncu vagonu raydan çıktı, can kaybı yok? (6 Kasım 1952) : 

 

Dün sabah 7.44´de Menemen istasyonundan İzmir´e hareket eden 1186 numaralı Soma marşandiz katarına ait bir vagonun hattan çıkması yüzünden münakalat (ulaştırma) 5 saat durdu. Katar´ın onuncu vagonunu teşkil eden 15 tonluk, kömür yüklü açık vagon tren Menemen´den İzmir´e hareket ettikten 500 metre kadar sonra birdenbire hattan çıkmış ve 20 metre kadar devrilmeden traverslerin üzerinden yürümüştür.

 

 

Durum, makinist tarafından görülerek tren derhal durdurulmuş ve hadise süratle İzmir´e bildirilmiştir. Vaka mahalline gönderilen imdat treni, vagonu ancak saat 12´de hatta alabilmiş ve yol bundan sonra seyrüsefere açılmıştır. Bu hadise dolayısı ile İzmir´den Soma´ya, Alaşehir´e ve Afyon´a hareket eden trenlerle karşı taraftan İzmir´e gelen trenler uzun müddet bekleyerek 2, 3, ve 4´der saatlik rötar yapmışlardır. Hadisenin, vagon tekerleklerinin eskiliği dolayısıyla çok inceldiğinden ileri geldiği tahmin edilmektedir. Ayrıca, hattan çıkan vagonun arkasında 5 vagon daha olduğu halde bunların yere düşmemesi kazanın enteresan tarafını teşkil etmektedir.

 

MENEMEN´DE TEVFİK FİKRET İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZİYARETLERİ (9 Kasım 1952) :

 

Menemen Tevfik Fikret İlkokulu beşinci sınıf talebeleri başlarında baş öğretmenleri ve öğretmenleri bulunduğu halde İzmir´e giderek tetkiklerde bulundu. Bu zaman zarfından İzmir´in görülecek yerleri ile ?Yavuz Sultan Selim? filmini gören talebeler Yeni Asır gazetesine de giderek matbaayı ziyaret etmişlerdir.

 

YENİ ASIR´DA BİR ŞİKAYET MEKTUBU : ?MENEMEN İSTASYONUNDA BİR DİKKATSİZLİK? (26 Kasım 1952) :

 

23 Kasım Pazar günü Menemen İstasyonunda Alaşehir´den gelecek 9.40 trenini bekliyorduk. Biletlerimizi aldık. Yolcular arasında hastası olan, acele ve mühim işi bulunan vatandaşlar da vardı. O sırada İzmir´den gelen Bandırma treni, birinci hatta alındı. Biz, her zamanki gibi istasyonun gişesi önünde bekliyorduk. İlk hattaki tren kalkınca ikinci hattaki Alaşehir -?İzmir trenine binecek ve hareket edecektik. Fakat nedense Alaşehir-İzmir trenine önce yol verildi. Gişe önünde dururken bir de baktık ki; trenimiz hareket etmiş gidiyor. Hastalarımız, çoluk çocuğumuzla ortada kaldık. Bu gibi dikkatsizliklerin tekerrür etmemesi için mektubumuzun gazetenizde neşrini rica ederim. İmza mahfuz Menemen (Adı açıklanmıyor)

 

MENEMEN´DE İSKAN İŞLERİ (2 Aralık 1952) :

 

Menemen´e yerleştirilmek üzere gönderilen göçmenler, mürettep (sonradan kurulmuş yerleşmiş) bulundukları köylerde ve merkezde, aylarca evvel tamamen yerleşmiş ve müstahsil duruma geçmiş bulunmaktadırlar. Merkez ilçede ve Koyundere´de manzara bakımından en güzel ve havadar yerlere, sağlık bakımından her türlü hususatı nazarı itibara alarak yapılan evler, inşa edildikleri köyleri ve semtleri güzelleştirmiş, modern köy ve mahalle şekline sokmuştur. Kısa zamanda 180 aileyi ayrı ayrı barındıracak modern ve müstakil evler ikmal edilmiş, tapu muameleleri de yapılarak sahiplerine teslim olunmuştur. Bunlardan başka 151 aileye 1694 dekar arazi, 23500 kilo tohum ve her aileye çiftçilikte kullanılması için zirai alet ve çift hayvanı verilmiş, merkezde yerleştirilen 27 aileye de işletme sermayesi olmak üzere para yardımı yapılmış bulunmaktadır.

 

MENEMEN SULU ZİRAAT DENEME İSTASYONU (3 Aralık 1952)  :

 

Sulama ile yetiştirilebilecek ürünler üzerinde denemeler yapmak ve çiftçilerimize örnekler vermek için Menemen´de bir Sulu Ziraat Deneme İstasyonu 1949 yılında kurulmuş bulunmaktadır. Burada denemeler yapılmakta ve çiftçiye sulu ziraatta iyi mahsul almak için her şeyden evvel tarla tesviyesine ihtiyaç olduğu örnekleriyle gösterilmektedir. Kurulduğunda eleman ve malzeme azlığından iyi randıman alamamış bulunan istasyon, bugün çiftçinin müşküllerini (dert) hal mevkiine girmiştir. Sulamanın toprak terkibi (içerik) ile de ilgisi bakımından şimdi müessese bir de toprak laboratuvarı kurmak yolundadır. Bu teşebbüs gelişmesi randıman arttıracaktır.

Deneme istasyonunun öğretici rolü neticesi olarak bu yıl sulama işlerinden doğan gürültüler yok olmuştur. Müessesenin çalışma şekli çiftçi ile işbirliğine dayanmaktadır. Bu gayeyle yaz devresinde çiftçiler sık sık tecrübe parsellerine çağrılmış, zaman zaman çiftçilerin tarlalarına gidilerek onlar irşat (yol göstermek) edilmiştir. Bu şekil ziraat üzerinde Amerika´da uzun zaman tetkiklerden sonra yurda dönen müessese Müdürü Ziya Çekal´ın faaliyetine hükümetin de ilgisi ve çiftçinin alakası inzimam edince neticenin verimli olacağı tabiidir.

 

İNKILAP ŞEHİDİ KUBİLAY BÜYÜK TÖRENLE ANILDI (22. YIL) (24 Aralık 1952) :

İnkılap şehidi Kubilay´ın ölümünün yirmi ikinci yıldönümü münasebeti ile muhtelif anma törenleri düzenlendi. T.M.T.F. Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Talebe Derneği ve Türk Devrim Ocaklarınca müştereken hazırlanan programa göre saat 9.30´da üç ayrı otobüs ve 150 kişilik bir yüksek tahsil gençlik grubu Menemen´e geldi. Menemen´de doğruca Kubilay abidesine çıkan gençler, abideye çelenkler koymuşlar ve üç dakikalık ihtiram (saygı) duruşunda bulunmuşlardır.

ABİDE´DE (ANIT)?: İhtiram duruşundan sonra söz alan Hikmet Bozkurt, Kubilay hadisesine temasla heyecanlı bir konuşma yapmış ve ezcümle şunları söylemiştir: ?Biz buraya bir ölünün matemini tutmağa değil, kutsi bir ideal uğruna çalışarak canlarını feda edenlerin ruhlarını şad etmeye geldik. Bu ideal için ölenler Türk devrim ve gençliğinin birer iman bayrağı haline gelmişlerdir. İşte bu anıtta, Türk gençliğinin ulvi limanı şaha kalkıyor, göklere yükseliyor. Şu anda gözlerinizde yas değil, ümit görüyorum. Bu ümit yarına güvendiğimizdendir. Ey kahraman Türk şehitleri, ruhlarınız şad olsun. Türk gençliği sizin mücadelenizde, yoluna devam etmektedir. İstirahatgahlarınızda müsterih uyuyunuz?

Hikmet Bozkurt´un konuşmasını müteakip, İzmir Atatürk heykelinden getirilen bir avuç toprak, törenle Kubilay abidesine konulmuş ve bir sükut vakfesinden sonra İzmir´e dönülmüştür.

 

ÖĞRETMENLER DERNEĞİNİN TERTİPLEDİĞİ TOPLANTI : İzmir Öğretmenler Derneği de 22 yıl evvel Menemen´de şehit edilen Kubilay´ın anıtı önünde bir ihtifal tertipledi.  Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir ve Menemen öğretmenlerinden bir kısmının iştirak ettiği törende, dernek adına çelenkler konarak şehidin aziz hatırası anılmıştır. Tören sırasında söz alan dernek başkanı Raif Altınok, Türk gençliğini yetiştirmek vazifesi ile mükellef ilim ordusunun taassup ve irticaı boğmak için daima hazır olduklarını belirtmiş, inkılaplarına el ve dil uzatacaklara daima karşı konulacağını ifade etmiştir.

 

1952 - MENEMEN AKŞAM SANAT OKULU :?Menemen´in 1950´li yıllarda Halkevi olarak kullandığı bu binada birçok etkinlikler yapılmıştır. İki kattan oluşan bu güzel yapıda toplantılar düzenlenmiş, şiir müsabakaları ve müsamereler yapılmış, birçok devlet görevlisi ve misafir burada ağırlanmıştır. Halkevi´nin ardından Akşam Sanat Okulu olarak hizmet vermeye devam eden fotoğraftaki bina ne yazıktır ki 1970´li yıllarda yıkılmıştır.