Bugün, 9 Temmuz 2020 Perşembe


1950 YILINDA MENEMEN (AĞUSTOS - ARALIK)

ÖZETLE: 1950 yılının sonlarında Menemen´de en çok konuşulan konu şüphesiz ki siyaset olmuştur. Bu dönemde Demokrat Parti´nin estirdiği rüzgar Menemen´e de uğramış, belediye başkanlığı seçimini DP kazanmıştır. Yine DP´li milletvekillerinin Menemen ziyar

 

ÖZETLE: 1950 yılının sonlarında Menemen´de en çok konuşulan konu şüphesiz ki siyaset olmuştur. Bu dönemde Demokrat Parti´nin estirdiği rüzgar Menemen´e de uğramış, belediye başkanlığı seçimini DP kazanmıştır. Yine DP´li milletvekillerinin Menemen ziyaretleri, Mene-men Belediyesi tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller ve Menemen Ovası sulama teşkilatı çalışmaları konuşulan konular arasındadır.

 

Diğer konu başlıklarımız ve 1950 yılının sonlarında Menemen´de yaşananlar:

 

 

MENEMEN´DE ÜZÜNTÜ YARATAN KAZA (15 AĞUSTOS 1950): Menemen´de gece 21.30 sıralarında kışla civarında, 313 numaralı kamyonla hususi bir otomobil arasında şiddetli bir çarpışma olmuştur. Her iki araba da ağır hasara uğramıştır. Hususi otomobilde iki erkek, dört kadın yolcu yaralı olarak kurtulmuşlardır. Yolcular, çevreden yetişenler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra kısa sürede temin edilen bir araçla İzmir´e nakledilmişlerdir. Kaza Menemenliler arasında derin üzüntü yaratmıştır.

 

MENEMEN´Lİ VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI MİLLETVEKİLLERİ´NE BİLDİRİLDİ (26 AĞUSTOS 1950):

İzmir ve civarında tetkiklerde bulunan Ticaret Bakanı Z. Velibeşe´nin gideceği yerlerin başın-da Menemen bulunuyordu. Fakat; Manisa´nın Demirci kazasında çıkan büyük yangın dolayısıyla programın değiştirilmesi mecburiyeti hasıl olmuş; İzmir Milletvekillerinden Tarık Gürer ve Sadık Giz, Bakan´a bildirilecek dilekler üzerinde ve Menemenlilerin diğer ihtiyaçları hakkında görüşmek üzere dün saat 9´da Menemen´e hareket etmişlerdir.

       Menemen Demokrat Parti binasına girildiği zaman, hazır bulunan partililer huzurunda dilekler ortaya dökülmüştür. Halen orta okulla beraber 4 okulu bulunan (Kubilay, Şehit Kemal ve Tevfik Fikret İlkokulları) Menemen´in okul binası hususunda güçlüklerle karşılaşıldığı tebarüz (aktarmak) ettirildi. Bunun üzerine Milli Eğitim memuru ile yapılan bir görüşmede; her iki okulun çift tedrisat (öğretim) yapmak suretiyle şimdiki ihtiyacın bu şekilde karşılanması tespit edilmiştir.

       Daha sonra sulama suyu tevzii konusunda şikayetler yapılmış ve bu işin bir an evvel kanunlaşması istenmiştir. Bu arada, su mühendislerinden de şikayet edilmiş, ortaklaşa iş yaptıkları belirtilmiş ve bin, iki bin dönümlük pamuk tarlalarının sulanmasına mukabil (karşılık) küçük dönümlü tarlaların bundan istifade edemedikleri söylenmiştir.

Soma civarında bulunan Marmara gölünden de istifadenin kabul ve verimli olacağı ileri sürülmüştür. Bundan sonra İzmir milletvekili Tarık Gürer, satış ve kredi kooperatifleri üzerinde durmuş ve mevcut kanunların demokratik bir zihniyetle yeniden gözden geçirilmesi icap ettiği mütalaasında bulunmuş ve gerek satış ve gerek tarım kredi kooperatiflerinin birleştirilmeleri hususundaki faydaya işaret etmiş ve kooperatiflerin yukarıdan idaresine asla taraftar bulunmadığını, kooperatif idare heyetlerinin yetki ve sorumluluklarını bihakkin müdrik olarak işleri ele almaları zamanının gelmiş bulunduğunu sözlerine ilave etmiştir. Faizlerin çokluğu hususundaki şikayetlere de bugünkü şartlar karşısında Ziraat Bankası tatbikatının mutedil (ılımlı) olduğunu, ancak daha fazla tenzilat için merkez bankasının zirai senetlerin reeskontunda tenzilatlı tarife (bazı memleketlerde olduğu gibi) tatbik etmesinin icap edeceğini, bunun hakkında da hükümet nezdinde gerekli teşebbüsleri yapacağını söylemiştir.

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ (3 EYLÜL 1950):

 

İzmir ve kazalarında Belediye Başkanlığı seçimleri yapıldı. Menemen´de Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi´ne karşı üstün gelerek Belediye Başkanlığını kazandı.

 

MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BEDRİ ONAT SEÇİLDİ. (13 EYLÜL 1950):

 

Menemen Belediye Başkanlığı´na Meclis üyelerinin oybirliği ile Bedri Onat seçildi. Bedri Onat, uzun yıllardır Menemen Belediyesi´nde görev yapıyordu. Halkın yakından tanıdığı ve sevdiği bir kişi olan Onat, aktif görevleriyle spor, siyaset, avcılık ve cemiyet çevrelerinin takdirini topladı.

 

 

 

MENEMEN SULAMA ŞEBEKESİ İNŞAATI BİTİYOR (20 EYLÜL 1950):

 

?MENEMEN OVASI´NDA PAMUK EKİMİNDE GÖRÜLEN İNKİŞAF (GELİŞME)?

 

Yurdumuzun muhtelif yerlerinde tesis edilmiş ve edilmekte olan sulama şebekeleri arasında  Menemen ovası şebekesinin de inşaatı ikmal edilmek üzeredir. Bu inşaatın heyeti umumiyesi ikmal edilip işletmeğe tam olarak açılıncaya kadar faydalı olmak maksadı ile Gediz´de mevcut su nispetinde sulama teşkilatına 1944´ten beri su verilmektedir. Bu sulama pamuk ekiminde büyük bir inkişaf sağlayarak evvelce 3-5 bin hektar olan bu ziraat bu sene 80 bin dekara çıkmış ve halk şebeke sulaması haricinde bir o kadar araziyi Gediz nehrinden tulumba ile sulamağa başlamıştır.

 

BAYRAM NİYETİNE FUTBOL MAÇI (26 EYLÜL 1950):

 

Bayram münasebeti ile Aliağa´ya davet edilen Menemen Genç takımı ile Aliağa Genç takımı arasında yapılan dostluk maçında iki takımında enerjik oyunu ile biten maçta Menemen 2-1 mağlup oldu.

 

 

29 Ekim 1950 CUMHURİYET BAYRAMI:

 

Menemen Belediye önündeki Cumhuriyet Meydanı´nda yapılan 29 Ekim 1950 Cumhuriyet Bayramı törenlerinden bir kesit. Önde Menemen Kaymakamı İbrahim Naci Ersaka, arkada Menemen´in yeni Belediye Başkanı Bedri Onat, sol tarafta Alay Kumandanımız ve sağ tarafta da izci öğrenciler öğretmenleri Niyazi Kaplangı ile bandolarını çalarken.

 

 

 

MENEMEN BELEDİYESİNDEN GAYRİMENKUL SATIŞI (1 KASIM 1950):

 

Yeni seçilen Demokrat Partili Menemen Belediye´si Yeni Asır gazetesine verdiği bir ilanla birçok gayrimenkulünü satışa çıkardı. İlan aynen şöyle : ?Belediyemize ait, İzmir Caddesi´nde 4000 lira muhammen kıymetli iki odalı yazıhane ile yanındaki 300 lira değerinde arsa, eczane sokağında her biri 2000 lira değerinde iki dükkan ile 2500 lira kıymetinde diğer bir dükkan, Taşhan arkasında 211 metrekarelik 1500 lira değerinde arsa ve Seyrek köyü yolunda 3030 metrekare tarla, Çukurköy sokağında 8498 metrekare fidanlık bahçesi ve müştemilatı 14.000 lira muhammen bedel üzerinden açık arttırmaya konulmuştur.

Arttırma, 17 Kasım 1950 Cuma günü saat 15.30´da belediye dairesinde icra kılınacaktır. Bu emval, ayrı ayrı arttırma yapılmak suretiyle ihale yapılacaktır. Taliplilerin muhammen bedel üzerinden % 7.5 nispetinde teminat vermeleri şarttır? (Mini bilgi: Bu dönemde bir gazete fiyatı (Yeni Asır) 10 kuruştur)

 

BELEDİYE 2. KEZ GAYRİMENKUL SATIŞINDA (5 KASIM 1950): Yine Yeni Asır gazetesine verilen ilanda Menemen Belediyesine ait eski postane binasıyla altındaki iki dükkan satışa çıkarılıyor. Kapalı zarf usulü ile 17 Kasım 1950 Cuma günü saat 15.30´da yapılacak açık arttırmada muhammen bedelin 20000 lira, teminat bedelinin ise 1500 lira olduğu bildirilmektedir.

 

MENEMEN DP KONGRESİ YAPILDI (18 ARALIK 1950):

 

Demokrat Parti Menemen İlçe Kongresi saat 10´da civar köylerden gelen delegelerin iştirakiyle yeni sinemada yapılmıştır. Menemen´in hareketli bir gün yaşamasına sebep olan kongreye İzmir´den müşahit olarak DP?İl İdare Kurulu Başkanı Avukat Pertev Arat, üye Avukat Enver Dündar Başar, İl Meclisi üyesi Nebil Altuğ,  Belediye Meclisi üyesi  Faruk Tunca iştirak etmişlerdir.

 

 

Kore harbinde şehit düşen kahraman askerlerimizin aziz ruhları için 5 dakikalık ihtiram (saygı) duruşu yapıldıktan sonra, kongre başkanlığına ittifakla Pertev Arat ve ikinci başkanlığa Şeref Balkanlı seçilmiş ve ilçe idare kurulunun bir yıllık faaliyet raporu okunmuştur. Raporda, vatandaşların Demokrat Parti´ye olan bağlılığı ve bu bağlılıktan hız alan iman sayesinde seçimlerin kazanıldığı belirtilmiştir. Bundan sonra parti binasının durumuna temas edilerek, ilçenin merkezi bir yerinde, parti bütçesine yük olmaksızın Menemenli demokratların maddi ve manevi fedakarlıklarıyla bir parti binası yapıldığı ve böylece propaganda faaliyetinin artmış olduğu anlatılmıştır.

Dilekler faslında söz alan delegeler, teknik ziraata kavuşulmak suretiyle köylünün kazanç imkanlarının artacağını belirtmişlerdir. Devam eden konuşmalardan sonra yeni idare kurulu seçimine geçilmiş ve neticede yönetim kurulu asil üyeliklere Nuri Kocaefe, Ali Tufan (Benzinci), Tahsin Tuna, Tevfik Tuncer, Lütfü İlman (Avukat), Haldun Koşay (Eczacı), Hüsnü Büke seçilmişlerdir.