Bugün, 9 Temmuz 2020 Perşembe


1944 YILINDA MENEMEN (TEMMUZ - ARALIK)

ÖZETLE: 1944 yılında Menemen´de gerçekleşen en önemli olaylardan biri kuşkusuz ki büyük ölçüde eksikliği hissedilen ortaokulun açılmasıdır. Ayrıca, aynı yıl içinde Menemen´in 39 köyünde de okul ve bu okullarda görev yapacak öğretmenler için lojmanların ya

ÖZETLE: 1944 yılında Menemen´de gerçekleşen en önemli olaylardan biri kuşkusuz ki büyük ölçüde eksikliği hissedilen ortaokulun açılmasıdır. Ayrıca, aynı yıl içinde Menemen´in 39 köyünde de okul ve bu okullarda görev yapacak öğretmenler için lojmanların yapımına da başlanmıştır. Bir başka yaşanan önemli bir olay da Menemen Ormanlarının işletmeye açılmasıdır.

 

Diğer konu başlıklarımız ve 1944 yılının 2. yarısında Menemen´de yaşananlar:

 

MENEMEN´DE ARPA MÜBAYAATINDAN ŞİKAYET (27 Temmuz 1944): Menemen müstahsilleri adına B. Yanık imzası ile gönderilen bir şikayet mektubu Yeni Asır gazetesi tarafından yayınlanır. Yazıda, ?Ziraat Bankası Menemen´de muhtelif cinslerden 14-19 kuruş arasında arpa satın almakta ve bundan müstahsillerden ziyade bazı vurguncuların istifade ettikleri görülmektedir. Bankanın arpa mübayaa işi yalnız bir ambar memurunun eline bırakılmıştır. Bu memurun, tüccar malına daha iyi fiyat verdiği şeyi olduğuna göre, devlet mübayaasının böyle zanlar altında bırakılmaması lazım geldiğine kani (kanmak) bulunuyoruz. Yapılacak tahkikat sonunda vaziyet aydınlatılmalıdır. Bizim bildiğimize göre ziraat bankası merkezi tüccardan değil, müstahsilden mübayaada bulunulmasını emretmiştir? denilmekte ve alakalıların konuya dikkati çekilmektedir.

 

MENEMEN ORTA OKULU AÇILIYOR (29 Ağustos 1944) : Menemenlilerin de yardımı ile yeni inşa olunan Menemen ortaokul binasında bu ders yılı başlangıcında tedrisata (öğretim) başlanacaktır.

 

MENEMEN ORTAOKULU İÇİN TAHSİSAT (30 Ağustos 1944) : Bu ders yılı başında açılacak olan Menemen ortaokulunun sıra, ders levazımı ve mefruşat ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5 bin liralık bir havale Menemen Mal Müdürlüğüne gönderildi.

 

MENEMEN BELEDİYE REİSİ MUHİTTİN ÇİFTÇİ´NİN ŞİKAYETİ (31 Ağustos 1944) : Menemen Belediye reisi Muhittin Çiftçi, Yeni Asır gazetesinde 29 Ağustos 1944 günü yayınlanan ?Menemen Ortaokulu? haberi üzerine bir şikayet mektubu yazar ve Yeni Asır gazetesine göndererek yayınlanmasını ister. Çiftçi, yazısında şöyle der: ?Menemenlilerin de yardımı ile yeni inşa edilen ortaokul? yazısından bir şey anlaşılamamıştır. Çünkü kadirşinas halkımızın maarife olan büyük alakasının heyecanı ile seve seve 150 bin liraya temini mümkün olmayan ortaokul, fedakar Menemenlilerin yardımları ile inşa edilmiştir ve hiç bir suretle başka yerden yardım yapılmasına ihtiyaç hissedilmemiş olduğunun tavzihan (açıklanmak) yazılmasını rica ederim.?

 

 

MENEMEN - KEMALPAŞA MAÇI (12 Eylül 1944) : Menemen - Kemalpaşa gençlik kulüpleri arasında Menemen´de yapılan maç pek alakalı ve heyecanlı olmuştur. Maçı  Menemen gençleri kazanmıştır. (Skor belirtilmemiştir.)

 

MENEMEN ORTAOKULU AÇILDI (24 Eylül 1944) : Hamiyetli (fedakar, malını esirgemeyen) Menemen halkının teberruları ile (bağış) vücut bulan Menemen ortaokulunun açılma töreni dün öğleden sonra Menemen ortaokulu binasında yapılmıştır. Törene İzmir´den Vali Refik Şefik Soyer, Vali Muavinleri, Maarif Müdürü ve Vilayet erkanı iştirak eylemişlerdir. Okulda derslere hemen başlanacaktır.

 

MENEMEN´DE İLKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI (25 Eylül 1944) : Menemen´in 39 köyünde okul ve öğretmen evlerinin temelleri atılmış, bu işlerde çalışacak olan imece mükelleflerinin cetvelleri hazırlanmıştır. Taş, kum ve kireç gibi lüzumlu yapı malzemesi tedarik edilmiştir. Yeni binaların duvar kısmı iki ay sonra bitecektir. Ancak, çivi ve cam gibi bazı malzemenin tedarikinde güçlük görülmektedir. Şayet bu malzeme bulunamazsa bu yıl binaların üstünü örtmek kabul olamayacaktır.

 

THK´DAN MENEMEN´Lİ 81 VATANDAŞA ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA (25 Eylül 1944) : Havalarımızın istiklal ve hakimiyetini sağlayan Türk Hava Kurumu´na yaptıkları yardımlarla altın ve gümüş madalyaya hak kazanan 81 vatandaşa, bu yurtseverliklerinin armağanı olmak üzere kurum tarafından verilen madalyalar dağıtılmıştır.

 

MENEMEN´DE İLKÖĞRETİM SEFERBERLİĞİ (6 Ekim 1944) : Menemen´de ilköğretim çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde, yeni 44 ilkokul binasının temelleri atılmış bulunmaktadır.

 

MENEMEN´DE İLKÖĞRETİM ÇALIŞMALARINA DEVAM (14 Ekim 1944) : Menemen Kaymakamı Niyazi Dalokay´ın çalışmalarıyla hazırlanan bir plan mucibince (gereğince) Menemen´de bir-iki yıl gibi kısa bir zamanda okulsuz köy bırakılmayacaktır. Menemen´in 48 köyünden 39´unda gelecek yıllarda işe başlayacak olan enstitü mezunu öğretmenler için ev ve okul inşasına başlanmıştır. Kaymakam, hükümet doktoru, mühendisler ve daha bazı alakalılar köy köy dolaşarak ilk öğretim davasının önemini hararetle köylüye anlatmış, yapılacak okul ve ev yerlerini göstererek işe başlamalarını sağlamışlardır. Okullara talebe devamı işi de bu yıl çok sıkı tutulacaktır.

 

 

 

Menemen Kaymakamı Niyazi Dalokay

 

MENEMEN´DE PARTİ KONGRELERİ (25 Eylül 1944) : İzmir CHP kaza kongreleri başlamış ve ilk olarak Menemen ve komşu kazaların kongreleri akdedilmiş (gerçekleşmek, kabul edilmek), ve hararetli müzakereler geçmiştir. Menemen kazası parti yeni idare heyetlerine Nadir Gündüz, Mustafa Peynirci, Ahmet Karadayı, Muhiddin Çiftçi, Muharrem Arda, Kemal Önder ve Kemal Ülker seçilmişlerdir.

 

MENEMEN´DEKİ ORMANLAR İŞLETMEĞE AÇILDI (7 Aralık 1944) : Merkezi İzmir olan ve Manisa ile İzmir´e ait orman işlerini idare eden İzmir Çevirge Orman Müdürlüğü´nün lağvedilerek (iptal) bu sahadaki ormanlar Turgutlu, Gördes ve Bergama´da teşekkül eden üç Orman İşletme Revir Amirliği´ne bağlanmıştır. Bu üç revir amirliğinin teşekkül etmesiyle Menemen´in Gediz´e kadar olan kısımlarındaki ormanlar işletmeye açılmış bulunmaktadır.

 

KUBİLAY ABİDESİNİN ETRAFI AĞAÇLANDIRILIYOR (14 Aralık 1944) : Menemen´deki Kubilay abidesi etrafının ağaçlandırılmasına devam edilmektedir. Bu sonbaharda çok fidan dikildiği gibi yeniden de bazı fidanlar dikilecektir. Abide sahasının ileride bir çam ormanı  halini alması takarrür (kararlaştırmak) etmiştir. Kaymakam Niyazi Dalokay´ın teşvikiyle ağaçlandırma faaliyeti Helvacı, Türkeli, Ulucak, Maltepe ve Aliağa´da da devam etmektedir.

 

MENEMEN´DEKİ FOTOĞRAFHANELERE FOTOĞRAF KAĞIDI DAĞITILDI (16 Aralık 1944) : 2. Dünya Savaşı nedeniyle temininde sıkıntı yaşanan fotoğraf kağıdı İstanbul´dan temin edilerek 50 paket olarak İzmir´e getirildi. Bunların 11 paketi başta Menemen olmak üzere Ödemiş, Tire, Bergama ve Urla kazalarına gönderilecek, gerisi İzmir´de atölyesi bulunan fotoğrafçılara dağıtılacaktır.

 

İLGİNÇ BİR ŞİKAYET MEKTUBU (24 Aralık 1944) : ?Menemen´den dışarıya yumurta çıkarmak yasak mı?? : Bornova´da oturan Hasan Tütüncü imzası ile Yeni Asır gazetesine yazılan bir şikayet mektubunda ilginç bir konuya değinilerek şöyle denilmektedir: ?Her hafta perşembe günleri Menemen´de pazar kurulmaktadır. 7 Aralık 1944 tarihine rastlayan perşembe günü Menemen´e gittim ve Bornova´daki dükkanımda satmak üzere Menemen köylerinden sekiz yüz adet yumurta satın aldım. Fakat mahalli belediye (Menemen´in yumurtaya ihtiyacı vardır) diyerek bunları sevketmeme mani oldu. Satın aldığım yumurtaları Mene-men´de satmak mecburiyetinde kaldım ve Bornova´ya boş olarak döndüm. Bu yüzden bir hayli zarar gördüm. Menemen Belediyesi´nin bana böyle bir muamele yapmağa hakkı var mıdır? Eğer Menemen´den dışarıya yumurta çıkarmak yasaksa, bunu pazarda, Menemen giriş yollarında memurlar, afişler vasıtası ile herkese, satıcılara bildirmek lazım gelmez mi? Alakadarların (yetkili) mesele ile alakadar olmasını rica ederim.?

 

MENEMEN - FOÇA MAÇI (26 Aralık 1944) : Menemen´de pazar günü Menemen gençleri ve Foça gençleri arasında voleybol ve futbol maçları yapılmış ve Menemen gençleri kazanmıştır. (Skor yok)

 

1944 YILINDAN İKİ HATIRA...

 

 

 

Üst soldan : Tevfik Bey, Davulcuoğlu Mehmet, Cevdet Toksöz, İsmail Efendi, Boşnak Hamit, Sıtkı Foran

Alt soldan: Hasan Aydın, Muhasebeci Nihat Bey, Belediye Başkanı Muhittin Çiftçi, Eczacı Kenan Gemicigil.