Bugün, 9 Temmuz 2020 Perşembe


Ege Tarımsal Tütün Tohumlukları Yok Sattı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tütün araştırmaları yürüten tek kuruluş olan Ege Tarımsal Araştırma Enstitünün ürettiği sertifikalı tütün tohumlukları geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tütün araştırmaları yürüten tek kuruluş olan Ege Tarımsal Araştırma Enstitü, son yıllarda yürüttüğü tütün araştırmaları ile tütün sektörüne katkılarını sürdürüyor. Enstitünün ürettiği sertifikalı tütün tohumlukları 2018 yılının ilk gününde de çiftçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Akhisar 97, Sarıbağlar 407 ve İzmir Özbaş çeşitleri dağıtıldı

Hem çiftçi hem de tütün ihracatçı firmalar tarafından beğenilen, verim ve kalitesi yüksek; Akhisar 97, Sarıbağlar 407 ve İzmir Özbaş çeşitlerinin orijinal tohumlukları üretilerek dağıtıldı.

Enstitüde yürütülen çalışmalar ile daha verimli ve üstün özellikli yeni tütün çeşitleri geliştirilerek tütün çiftçisinin gelirinin artırılması hedeflenmiş durumda. Özelleştirme ve tütün mamullerinin tüketimine yönelik politikalarla olumsuz etkilenen sektörde, Enstitünün tohumluk üretimleri,  giderek artan standart tohumluk ihtiyacını karşılayarak çiftçilerin üretimlerine büyük katkı sağladı.

63´den bugüne 52 çeşit tescil edildi

Enstitünün kuruluş yılı olan 1963´ten bu yana yürütülen ıslah çalışmalar sonunda,  günümüze kadar Ege Bölgesi için 17, Marmara Bölgesi için 11, Karadeniz Bölgesi için 5, Doğu-Güneydoğu Bölgesi için 19 olmak üzere toplam 52 çeşit tescil edildi. Araştırmalar, dış pazarlarda alıcı bulabilen, tütün sektörünün taleplerine uygun, kaliteli tütün çeşitlerinin geliştirilmesi çalışmalarının yanı sıra, ülkemiz orijinli tütün genetik kaynaklarının korunması ve değerlendirilmesi alanlarını da kapsıyor.

Haber: S.Derya BOSUT